ขั้นตอนการตั้งค่า ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายทองคำแท่ง


ขั้นตอนการตั้งค่า ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายทองคำแท่ง

  1. ไปที่เมนู "แฟ้ม" >> "แฟ้มบริษัท" คีย์ส่วนต่างตามที่สมาคมร้านทองกำหนดในช่อง "ส่วนต่างราคาทอง" จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"
  2. จากนั้นไปที่เมนู "ขายทอง" >>> "ราคาทอง" จากนั้นทำตามขั้นตอนดังภาพ 

ขั้นตอนการปรับปรุงส่วนต่างราคาทองใน ใบกำกับภาษี และ ใบรับซื้อทองเก่า

ใช้สำหรับปรับปรุงส่วนต่างราคาทองของ ใบกำกับภาษี และ ใบรับซื้อทองเก่า ตามช่วงเวลาที่ก่อนจะมีการอัพเดทโปรแกรม

  1. ใบกำกับภาษีขาย
  2. ใบรับซื้อทองเก่า