ระบบบริหารจัดการร้านจิวเวลรี่ (โปรแกรมร้านเพชร)ระบบบริหารจัดการร้านจิวเวลรี่ (Jewelry System)

ฟรี!! ติดตั้งระบบ พร้อมสอนการใช้งานถึงหน้าร้านท่าน จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ระบบบริหารจัดการร้านจิวเวลรี่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการทั้งในเรื่องของ การซื้อขายแลกเปลี่ยน,  สต๊อกสินค้า, การยืมสินค้า, การจองสินค้า, การจำนำ, ต่อดอก, ไถ่ถอน หรือแม้กระทั่งการคัดออกสินค้าขายฝาก โดยระบบบริหารจัดการร้านจิวเวลรี่จะมีระบบดังนี้

ระบบสต็อกสินค้า

Stock

Product

 • สามารถเช็คสต็อกสินค้า ณ ปัจจุบันได้ และพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้
 • มีเมนูสำหรับนับสต็อกคงเหลือและพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้
 • สามารถเรียกดูประวัติ และความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละชิ้นได้
 • ระบบจะตัดสต็อกให้อัตโนมัติ เมื่อมีการขายสินค้า
 • สามารถโอนสินค้าระหว่างสาขาได้
 • สามารถสร้างบาร์โค๊ดสินค้า และพิมพ์ออกมาติดสินค้าได้
 • สามารถพิมพ์แคตตาล็อกสินค้าตามรายการที่เลือกได้

ระบบการขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน

sale

 • ระบบสามารถ ขาย ซื้อ และแลกเปลี่ยนสินค้าได้
 • สามารถใส่ส่วนลดสินค้าแต่ละชิ้นได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการขายสินค้าแต่ละชิ้นได้
 • สามารถรับชำระเงินได้ทุกๆช่องทาง เช่น เงินสด โอน เช็ค และบัตรเครดิต
 • มีระบบการค้างชำระและระบบเตือนเมื่อครบกำหนดที่ลูกค้าต้องชำระเงิน
 • สามารถออกใบรับประกันและใบกำกับภาษีได้

Invoice

ระบบการจองสินค้า

 • รองรับการจองสินค้าสำหรับลูกค้าที่ถูกใจสินค้าได้
 • สามารถตัดขายจากการจองได้เลย

ระบบ CRM

หน้ารายละเอียดลูกค้า

 • สามารถเรียกดูประวัติแต่ละบิลขายของลูกค้ารายบุคคลได้
 • มีระบบแจ้งเตือนวันเกิดลูกค้า
 • เก็บประวัติเบื้องต้นของลูกค้า

ระบบพนักงาน

 • เก็บประวัติการทำรายการต่างๆของพนักงานแต่ละคนได้
 • สามารถกำหนดการปฏิบัติการและกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานรายบุคคลได้

ระบบรายรับรายจ่าย

รายรับ-รายจ่าย

หน้าจอรายการรายรับ-รายจ่าย

 • รองรับระบบ รับจ่ายเงินในกรณีมีการรับจ่ายเงินต่างๆ นอกเหนือจากการทำงานหลักของระบบได้
 • สามารถเช็คเงินสดปัจจุบันเพื่อยันกับระบบได้

ระบบการรับจำนำสินค้า

Pawn

หน้าจอ จำนำสินค้า

Int

หน้าจอการต่อดอก หรือ ไถ่คืน

 • สามารถรับจำนำสินค้าได้ และเก็บบัญชีการจำนำได้
 • สามารถทำรายการเก็บดอกเบี้ย และคำนวณให้อัตโนมัติ
 • รองรับการทำรายการเพิ่ม ลด เงินต้น
 • สามารถเรียกดูประวัติรายการจำนำต่างๆได้
 • สามารถทำรายการไถ่ถอนสินค้าจากการจำนำได้
 • สามารถเรียกดูรายการจำนำที่เกินกำหนดได้
 • สามารถคัดออกสินค้าที่เกินกำหนดได้

jewelrysystem

ฟรี!! ติดตั้งระบบ พร้อมสอนการใช้งานถึงหน้าร้านท่าน จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ถึง 7 ปี