ระบบบริหารจัดการโรงรับจำนำ  (โปรแกรมโรงรับจำนำ)


ระบบบริหารจัดการโรงรับจำนำ  (Pawnshop System)

ฟรี!! ติดตั้งระบบ พร้อมสอนการใช้งานถึงหน้าร้านท่าน ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ระบบบริหารจัดการโรงรับจำนำ(โปรแกรมโรงรับจำนำ)

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการทั้งในเรื่องของ การจำนำ, ต่อดอก, ไถ่ถอน,คัดออกสินค้า หรือแม้กระทั่งการระบบขายสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบบาร์โค้ด คิวอาร์โค๊ด ,ระบบอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด, ระบบสแกนลายนิ้วมือ โดย ระบบบริหารจัดการโรงจำนำ (โปรแกรมโรงจำนำ)จะมีรายละเอียดดังนี้

แฟ้มข้อมูลบริษัท

company

 • เก็บข้อมูลของบริษัท เช่น ชื่อผู้ประกอบการ, ที่อยู่, เลขที่ผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • รองรับระบบ สาขา สามารถเพิ่มสาขาได้ตามความต้องการ

 


แฟ้มข้อมูลลูกค้า

Customer

 • เก็บข้อมูลลูกค้าเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • เก็บประวัติการจำนำ พร้อมบอกสถานะของรายการจำนำทั้งหมดของลูกค้านั้นๆ
 • สามารถบันทึกรูปลูกค้า
 • มีระบบอ่านบัตรประชาชน ที่เป็นสมาร์ทการ์ดได้ เพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล
 • มีระบบบันทึกลายนิ้วมือ เพื่อความแม่นยำในการยืนยันตัวตน
ข้อมูลลูกค้า

โปรแกรมโรงรับจำนำ – แฟ้มข้อมูลลูกค้า


ระบบการรับจำนำ

โปรแกรมโรงรับจำนำ - รายละเอียดจำนำ

โปรแกรมโรงรับจำนำ – รายละเอียดจำนำ

 • เก็บประวัติการจำนำและสามารถรันเลขที่จำนำให้อัตโนมัติ
 • พิมพ์รูปแบบใบจำนำตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ จากระบบคอมพิวเตอร์
 • สามารถค้นหา รายละเอียดจำนำโดยมีเงื่อนไขหลากหลาย รวมไปถึงการใช้ระบบสมาร์ทการ์ด และระบบลายนิ้วมือ เพื่อค้นหารายละเอียดการขายฝากของลูกค้านั้นๆ
 • ระบบการคำนวณดอกเบี้ย ตามเงื่อนที่ไม่เกิน 15% ต่อ ปี ทั้งในกรณีต่อดอก, ไถ่คืน และ เพิ่ม-ลดเงินต้น
 • สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ต้องการเมื่อต้องการจัดโปรโมชั่นได้อย่างอิสระ
 • ระบบเปลี่ยนเลขที่จำนำเมื่อลูกค้ามาทำรายการ โดยสามารถลิ้งค์เข้าไปดูประวัติเก่าได้
 • เรียกดูรายการจำนำที่เกินกำหนด ตามระยะเวลาที่ต้องการทราบได้
 • สามารถคัดออกรายการจำนำที่ขาดส่งดอกเบี้ย, เกินกำหนดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และนำสินค้านั้นเข้าสต็อกสินค้า เพื่อนำไปขายต่อได้ทันที
 • มีรายงานงานยอดจำนำ,ยอดต่อดอก,ยอดไถ่คืน ฯลฯ สามารถเรียกดูได้ตามเงื่อนไขต่างๆ
 • มีรายงานที่สามารถพิมพ์จัดส่งให้กับทางจังหวัด หรือสำนักงานบัญชี ได้เลยเช่น
  • รายงานบัญชีงบเดือน (จ.7)
  • รายงานกิจการโรงจำนำ (ส.ง.601)
  • รายงานบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่าสี่เดือน (จ.6)
  • รายงานทะเบียนรับจำนำ (สธ.2)
  • รายงานทะเบียนไถ่ถอน (สธ.3)
  • รายงานบัญชีแยกประเภททรัพย์จำนำ
  • แบบฟอร์มแจ้งตั๋วหาย

ระบบขายสินค้า

โปรแกรมโรงรับจำนำ - การขาย

การขาย

 • ควบคุมจำนวนและน้ำหนักสินค้าในสต๊อก หรือ สินค้าคงคลังได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
 • วิเคราะห์การตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็นรายบุคคล
 • เช็คยอดการขาย ในแต่ละวัน เดือน และปี ได้อย่างแม่นยำ
 • นำระบบบาร์โค้ด, พิมพ์สลิปใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน มาใช้ในธุรกิจได้อย่างลงตัว
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานเมนูต่างๆ ของแต่ละพนักงานเป็นรายบุคคลได้
 • เรียกดูข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • เรียกดูประวัติย้อนหลังได้ เช่น ประวัติการขายย้อนหลัง เป็นต้น
 • ควบคุมรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ได้ยอดสิทธิที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • มีรายงานการนำทองสินค้า และ รายงานสินค้าคงคลัง
 • มีรายงานสรุปยอดเงิน หรือ ยอดต่างๆ เช่น ยอดขาย เป็นต้น

ฟรี!!! บริการติดตั้งระบบ พร้อมการสอนการใช้งานถึงหน้าร้านของท่าน  จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 ต่อดอก

หน้ารายการต่อดอก ไถ่ถอน

รายงานยอดจำนำ

 

รายงานยอดต่อดอก

รายงานยอดต่อดอก

 

รายงานยอดไถ่คืน

รายงานยอดไถ่คืน

 

รายงานบัญชีงบเดือน (จ.7)

 

รายงานกิจการโรงจำนำ (ส.ง.601)

 

รายงานบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่าสี่เดือน (จ.6)

 

รายงานทะเบียนรับจำนำ (สธ.2)

 

รายงานทะเบียนไถ่ถอน (สธ.3)

 

รายงานบัญชีแยกประเภททรัพย์จำนำ