ระบบบริหารจัดการร้านทอง(โปรแกรมร้านทอง)


ระบบบริหารจัดการร้านทอง (Gold System)

ฟรี!! ติดตั้งระบบ พร้อมสอนการใช้งานถึงหน้าร้านท่าน จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ฟรี!! Demo เพื่อทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อโปรแกรม ระบบริหารร้านทอง ติดต่อเราได้ที่ >>Click<<

รองรับระบบการคิดภาษีร้านทองในรูปแบบนิติบุคคล

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้นด้วยระบบบริหารจัดการทั้งในเรื่องของ การซื้อขายแลกเปลี่ยน, ออมทอง,  สต๊อกสินค้า, การขายฝาก(จำนำ), ต่อดอก, ไถ่ถอน หรือแม้กระทั่งการคัดออกสินค้าขายฝาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด ,ระบบอ่านสมาร์ทการ์ด, ระบบสัมผัสหน้าจอ(Touch Screen),ระบบสแกนลายนิ้วมือโดย ระบบบริหารจัดการร้านทอง(โปรแกรมร้านทอง)จะมีระบบดังนี้

แฟ้มข้อมูลบริษัท และ สาขา

เป็นการใส่ข้อมูลเบื้อง เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่ ,เลขที่ผู้เสียภาษี รวมทั้งการตั้งค่า ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย, จำนวนเดือนขายฝาก หรือ เงื่อนไขการคำนวณวันที่ลูกค้ามาไถ่ถอน หรือมาเพิ่ม-ลดเงินต้น และสามารถตั้งค่าได้ตามสาขา โดยที่แต่ละสาขาอาจจะใช้วิธีคำนวณยอดต่างๆ ไม่เหมือนกัน

Company

 • เก็บข้อมูลของบริษัท เช่น ชื่อผู้ประกอบการ, ที่อยู่, เลขที่ผู้เสียภาษี เป็นต้น
 • สามารถเพิ่มสาขาตามความต้องการ

 


แฟ้มข้อมูลลูกค้า

เป็นการเก็บข้อมูลลุกค้า เช่น ขื่อ, ที่อยู่, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ต่างๆ รวมทั้งหมดประวัติธุรกรรมต่างๆที่ลูกค้าได้มาใช้บริการ เช่น รายการซื้อ/ขาย/เปลี่ยน , ขายฝาก และแจ้งถึงสถานะแต่ละรายการ, ออมทอง และ คะแนนสะสม

customer

 • เก็บข้อมูลลูกค้าเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 • สามารถกำหนด อัตตราดอกเบี้ยขายฝากเป็นรายบุคคลได้
 • สามารถบันทึกรูปลูกค้า
 • มีระบบอ่านบัตรประชาชน ที่เป็นสมาร์ทการ์ดได้ เพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล

ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า(ทองคำ)

เป็นระบบที่ สามารถทำรายการ ซื้อ / ขาย / เปลี่ยน ภายในหน้าจอเดียวกัน สามารถระบุ ชื่อลูกค้าที่มาทำรายการ ชื่อพนักงานที่ทำรายการ และสามารถปรับราคาทองตามราคาทองคำสมาคม ณ วันนั้นได้เลย และยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จต่างๆได้อีกด้วย

โปรแกรมร้านทอง - การขาย

โปรแกรมร้านทอง - การขาย

 

 • ควบคุมจำนวนและน้ำหนักสินค้าในสต๊อก หรือ สินค้าคงคลังได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ทันท่วงที
 • วิเคราะห์การตลาดได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานได้เป็นรายบุคคล
 • เช็คยอดการขาย, รับซื้อทองเก่า และการเปลี่ยนทองในแต่ละวัน เดือน และปี ได้อย่างแม่นยำ
 • นำระบบบาร์โค้ด, พิมพ์สลิปใบเสร็จ, ลิ้นชักเก็บเงิน มาใช้ในธุรกิจได้อย่างลงตัว
 • สามารถออก ใบกำกับภาษี ได้ทันที
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานเมนูต่างๆ ของแต่ละพนักงานเป็นรายบุคคลได้
 • เรียกดูข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • เรียกดูประวัติย้อนหลังได้ เช่น ประวัติการขายย้อนหลัง, ประวัติการซื้อย้อนหลัง เป็นต้น
 • ควบคุมรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้ได้ยอดสิทธิที่ถูกต้องและแม่นยำ
 • รองรับการชำระหลายรูปแบบ ทั้งเงินสด, บัตรเครดิต,โอน และ เช็ค
 • มีรายงานการนำทองเข้า, นำทองออกจากสต๊อก และ รายงานสินค้าคงคลัง
 • ทราบได้ถึงสินค้าที่ถึงสุดสั่งซื้อ สำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • รองรับสินค้าที่ไม่ขึ้น-ลง ตามราคาทอง
 • สามารถปรับเปลี่ยน ราคาทองให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน
 • รองรับการโอนสินค้าระหว่างสาขาได้
 • ระบบสต๊อกทองเก่า โดยสะสมน้ำหนักทองเก่าแยกตามประเภท
 • มีรายงานสรุปยอดเงิน หรือ ยอดต่างๆ เช่น ยอดขาย, ยอดซื้อ เป็นต้น

ระบบขายฝาก

เป็นระบบที่ เกี่ยวข้องกับการทำรายงานขายฝาก ประกอบไปด้วย เลขที่ขายฝาก , ชื่อลูกค้า , เบอร์โทรศัพท์ , เลขที่บัตรประชาชน (ไม่บังคับใส่), จำนวนเงินขายฝาก , อัตรดอกเบี้ย, จำนวนเดือน, วันที่เริ่มขายฝาก , วันครบกำหนด, รายการสินค้าที่ลูกค้านำมาขายฝาก เป็นต้น และสามารถพิมพ์ใบขายฝากได้เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว

โปรแกรมร้านทอง - การขายฝาก

 

 • เก็บประวัติขายฝากและสามารถรันเลขที่ขายฝากให้อัตโนมัติ
 • พิมพ์รูปแบบใบขายฝากตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ จากระบบคอมพิวเตอร์
 • สามารถค้นหา รายละเอียดขายฝากโดยมีเงื่อนไขหลากหลาย รวมไปถึงการใช้ระบบสมาร์ทการ์ด เพื่อค้นหารายละเอียดการขายฝากของลูกค้านั้นๆ
 • ระบบการคำนวณดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขต่างๆ ทั้งในกรณีต่อดอก, ไถ่คืน และ เพิ่ม-ลดเงินต้น
 • รองรับระบบการใช้เลขที่ขายฝากตลอดการขายฝาก และ ระบบเปลี่ยนเลขที่ขายฝากเมื่อลูกค้ามาทำรายการ โดยสามารถลิ้งค์เข้าไปดูประวัติเก่าได้
 • เรียกดูรายการขายฝากที่เกินกำหนด ตามระยะเวลาที่ต้องการทราบได้
 • สามารถคัดออกรายการขายฝากที่ขาดส่งดอกเบี้ย, เกินกำหนดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
 • มีรายงานงานยอดขายฝาก,ยอดต่อดอก,ยอดไถ่คืน ฯลฯ สามารถเรียกดูได้ตามเงื่อนไขต่างๆ

 

ระบบออมทอง

โปรแกรมร้านทอง - การออมทอง

โปรแกรมร้านทอง - การออมทอง

 • รองรับการเปิดบัญชีออมทอง
 • สามารถเก็บข้อมูลและประวัติการสะสมเงินออมของลูกค้าได้
 • สามารถตัดสต็อกของสินค้าอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามาทำการปิดการออม และรับสินค้า
 • สามารถเรียกดูประวัติการทำรายการต่างๆของระบบออมทองได้
 • สามารถเรียกดูรายงานต่างๆของการทำรายการออมทองได้

 

ฟรี!!! บริการติดตั้งระบบ พร้อมการสอนการใช้งานถึงหน้าร้านของท่าน  จากทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ภาพประกอบเพิ่มเติม

โปรแกรมร้านทอง - การขาย

การขาย

 

โปรแกรมร้านทอง - การซื้อทองเก่า

การซื้อทองเก่า

 

โปรแกรมร้านทอง - การซื้อทองเก่า

การเปลี่ยนทอง

 

การเพิ่มลดเงินต้น ขายฝาก

การเพิ่มลดเงินต้น ขายฝาก

 

 

รายงานสรุปยอดเงินประจำวัน

รายงานสรุปยอดเงินประจำวัน