Update GoldSystem 2020 v2.0


สวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวการอัพเดตโปรแกรม GoldSystem  (โปรแกรมร้านทอง) รุ่นล่าสุดรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากต้องแจ้งอัพเดตในไลน์กลุ่ม ของร้านท่านได้เลยนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่นัดคิวอัพเดตให้ค่ะ

งานสั่ง
- แก้ไข ลงสินค้า น้ำหนัก 1.895 แล้วตัดสต็อกไม่ได้
- เพิ่มปุ่มพิมพ์ใบงานสั่ง

ออมทอง
- ออมทอง ถ้าบิลใหม่(บิลที่ยกไป)มีการตัดสต็อกสินค้าไปแล้ว ให้ไปยกเลิกตัดสต็อกที่บิลใหม่ก่อน ค่อยมายกเลิกรับสินค้าที่บิลเก่า
- ออมทอง ยกยอดไปบิลใหม่ วันที่นำเข้าของบิลใหม่ควรเป็นวันปัจจุบัน แต่ในโปรแกรมวันที่นำเข้ายังอิงจากบิลเดิมอยู่

ใบกำกับทองแท่ง
- เพิ่มปุ่ม ลบ ใน รายการใบกำกับทองแท่ง และ รายการใบรับซื้อทองแท่ง

ใบกำกับภาษี
- ภาษีขาย เพิ่ม ค้นหา ยกเว้นบิล รูปพรรณเก่า
- เพิ่ม รายงานรับซืั้อทองเก่า รายเดือน
- สามารถลบได้ทีละรายการ (ลบจากบิลสุดท้ายของวัน)

รายรับ - รายจ่าย
- แก้ไข เมื่อทำยกเลิก เบิก/คืน Safe ที่หน้ารับ-จ่าย แล้วหน้า เงินสด Safe รายการให้ยกเลิกตาม

รายงานสรุปประจำวัน
- เพิ่มรับซื้อทองเก่าประเภททองแท่ง

Feature ใหม่
- เพิ่ม E-Signature & E-Pay(ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิก และ หน้าจอสแกนจ่ายเงินโดยการโอน)
- เพิ่ม รายงานทรัพย์สินรวม
- สร้าง QR Code ให้ลูกค้าชำระด้วยการโอนเงิน โดยผูกกับ Promptpay
- เพิ่มรายงานสินค้าขายดี
- เพิ่มรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
- แจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่อมีการยกเลิกหรือแก้ไขบิล
- สลิป ต่อดอก, เปลี่ยนใบ, ไถ่คืน เพิ่มประเภทการชำระเงิน
- ใส่เหตุผล กรณียกเลิกบิลในใบสลิป ซื้อ/ขาย/เปลี่ยน
- การต่อดอก ที่เกินกำหนดจากการตั้งค่า ให้ใส่ user admin เพื่อยืนยันให้ทำต่อดอกได้
- ปิด User ยอดรวมต่างๆหน้า สต็อก
- แก้ไข เมื่อต่อดอกไปแล้ว มาไถ่ในวันเดียวกัน ให้ไม่คิดดอกเบี้ย
- เพิ่มตั้งค่า % แจ้งเตือน กรณีเปลี่ยน แยกกับ รับซื้อ มีผลกับแถบสีหน้า รายการ/ซื้อ/ขาย/เปลี่ยน
- เพิ่มรายงานหน้ารายการงานสั่ง
- ออมทอง กรณีปิดบัญชีแล้วลูกค้าขอเงินคืน ทำให้โอนเงินคืนได้
- ทำให้งานสั่งตั้งค่าเลขที่ได้เหมือนออมทอง
- เพิ่มการนำออกตามค้นหา สินค้าจากในสต็อกทอง
- ให้ User ที่สามารถแก้ไขได้ สามารถลบรายการรับเงินออมทองได้
- ให้ค้นหารายงานคอมมิชชันได้มากขึ้น
- เพิ่มตั้งค่า การเพิ่ม/ลด เงินต้น ใบเดิม
- เพิ่ม การดู รายการออมทองคงเหลือ ย้อนหลัง และ สามารถพิมพ์เอกสารได้
- เพิ่ม ฟังชั่นทองเก่าชั่งจริง และสามารถโอนทองเก่าชั่งจริง ระหว่างสาขาได้
- เพิ่ม การตั้งค่าการคิดค่าคอมมิชชั่นพนักงาน ได้ละเอียดขึ้น
- ตั้งค่า ไม่ให้ user เห็นยอดรวมหน้ารับจ่าย และไม่เห็นยอดเงินขาดเกิน (ในกรณีที่ยังไม่กดปิดบัญชี) ในหน้าสรุปประจำวัน
- ตั้งค่า User ที่แก้ไขได้ Admin ให้ ไม่สามารถยกเลิก รายการต่างๆได้หลังจากที่ปิดบัญชีแล้ว
- ตั้งค่า ให้เงินสดคงเหลือ มารอในช่อง เงินสดยกไป และห้ามแก้ไข ในหน้าปิดบัญชี
- เพิ่มแสดงคะแนนสะสมลูกค้า หน้าขาย และหรือ หน้าที่มีธุรกรรมรับเงินจากลูกค้า