What’s New BSS GoldSystem


โฆษณา เมนูซื้อขายทองคำแท่ง (มีค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้เมนู)

- เมนูซื้อขายทองคำแท่ง สามารถ ซื้อ, ขาย, ฝากทอง, เบิกทอง ลูกค้าและร้านส่ง


รวมฟีเจอร์ใหม่  Version 24.5.6.1

- เพิ่ม ตั้งค่า ประเภทที่มีคำว่า "ทองแท่ง" ใช้น้ำหนัก 15.244 ต่อบาท
- เพิ่ม แยกน้ำหนักทอง 96.5 ทุกน้ำหนักใน รายงานสต็อกคงเหลือ
- เพิ่ม หน้าจอ ความเคลื่อนไหวขายฝาก เพื่อใช้ดูประวัติของรายการขายฝาก
- เพิ่ม ช่อง วันที่โอน - เวลาโอน ที่หน้า รายการชำระเงินออม
- เพิ่ม รายงานสินค้ารอเข้าสต็อก
- เพิ่ม รายงานสรุปซื้อขายทองแท่ง
- การชำระเงิน Mobile App ผ่าน Paysolutions
- ปุ่ม ถ่ายรูป + Upload หากต้องการถ่ายรูปจากกล้อง ให้กดที่ปุ่ม เปิดกล้อง
- แสดงเลขที่บิลขายที่ รายการออมทอง,รายการผ่อนทอง, รายการจอง, รายการงานสั่ง
- เก็บประวัติการแก้ไขต้นทุนสินค้า ที่หน้า รายการซื้อขายเปลี่ยน